วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มัสยิด 300 ปี | มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น บาเจาะ นราธิวาส

 

ระหว่างเดินทางกลับจากนราธิวาส บนเส้นทางเดียวกันมีโบราณสถานที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ มัสยิด 300 ปี อยู่บนอำเภอบาเจาะ นราธิวาส สร้างสมัยตั้งแต่ปี 2167 ลักษณะเป็นอาคารยกพื้นด้วยเสาปูน ด้านบนก่อด้วยไม้ตะเคียนใช้ลิ่มไม้แทนตะปู มีอาคารสองหลังเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผา ก่อสร้างด้วยศิลปะพื้นเมืองไทยประยุกต์กับจีนและมลายู และทุกวันนี้ยังใช้ในการประกอบศาสนกิจ นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าชมภายในได้ ต้องขออนุญาตก่อน ผมเลยถ่ายแค่บรรยากาศด้านนอกมาให้ชมเท่านั้นครับ

หมายเหตุ ผมขับรถเข้าไปตามกูเกิ้ลแมพ ถนนเข้าไปจากถนนใหญ่ประมาณหนึ่งกิโลนิดนิด ให้ระวังรถขับสวนออกมาจากมัสยิด เพราะปากถนนแคบไม่สามารถสวนกันได้

มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น

มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น

มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น

มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น

มัสยิด 300 ปี มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น

ไม่มีความคิดเห็น: