วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Dominion: Prequel to the Exorcist (2005)


Dominion: Prequel to the Exorcist (2005) เป็นหนังที่กล่าวถึงบาทหลวงเมอร์ริน ที่จากเดิมได้ทอดทิ้งพระเจ้า จนเข้ามาเกียวพันกับเหตุการณ์ขุดโบราณสถานโบถส์ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าถูกกลบฝังหลังจากสร้างไม่นานเนื่องจากสร้างเพื่อกลบฝังปีศาจร้ายหรือซาตานที่อาศัยอยู่ตรงพื้นที่แห่งนี้

เหตุการณ์นี้เป็นจุดพลิกผันให้หลวงพ่อเมอร์ริน ผู้หันหลังให้กลับพระเจ้า กลับสู่การเป็นสาวกของพระองค์อีกครั้ง และได้ทำการขับไล่ปีศาจออกไป

พล๊อตเรื่องดูธรรมดา แต่ในหนังได้พูดถึงแง่มุมของพระเจ้าไว้อย่างน่าสนใจ ว่าเหตุใดการที่พระเจ้าหันหลังให้กับเรานั้นที่แท้จริงเป็นเพราะมนุษย์หันหลังให้มนุษย์ด้วยกันเองเสียมากกว่า

หนังเรื่องนี้ ซาตานได้เข้ามาทดสอบบาทหลวงถึงความผิดในอดีต ว่าท่านต้องการย้อนกลับไปแก้ไขมันหรือไม่ สิ่งที่ท่านทำคือเชื่อมั่นในพระเจ้า อยู่กับความจริง และขับไล่ปีศาจร้ายออกไป ซึ่งถ้าแปลออกมาเป็นการใช้ชีวิตของมนุษย์เราแล้วคือ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่เกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถอยู่กับมันและใช้ชีวิตอย่างปราศจากความชั่วร้ายได้

แต่ก็น่าขันที่กว่าหลวงพ่อจะเชื่อมั่นในพระเจ้านั้น ท่านต้องเห็นซาตานเสียก่อน เหมือนเราที่ไม่รู้จักคุณค่าของความสุขเมื่อไม่เห็นความทุกข์

ตัวหนังเป็นโปรดัคชันที่สร้างขึ้นเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว แต่ยังดำเนินเรื่องได้น่าสนใจทั้งในแง่มุมของศาสนาและความจริง รวมถึงหนังสอนเราว่า ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ อาจจะไม่ใช่ปาฏิหาริย์จากพระเจ้าแต่คือซาตานที่ปลอมตัวมาล่อลวงคุณ

ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง แต่ไม่ตกไปในห้วงของซาตาน


ไม่มีความคิดเห็น: