วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

วังยะหริ่ง | ชมความสวยงามของวังโบราณอดีตเจ้าเมืองยะหริ่ง อายุ 124 ปี


เมื่อวานได้มีโอกาสไปลงชุมชนในอำเภอยะหริ่ง และคณะผู้จัดได้พาเข้าเยี่ยมชมวังยะหริ่ง ซึ่งประวัติความเป็นมาเคยเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองในสมัยก่อนที่ปกครองแบบประเทศราช มีสี่หัวเมืองในจังหวัดปัตตานี หนองจิก สายบุรี ยะหริ่ง จะบังติกอ สองหัวเมืองในจังหวัดยะลา ได้แก่ รามัญ และยาลอ นราธิวาส ได้แก่ ระแงะ

ผู้สร้างวังยะหริ่ง คือ พระยาพิพิธเสนามาตย์ หรือ นิโวะ ในภาษามลายู ท่านเป็นเจ้าเมืองยะหริ่งรุ่นที่สาม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 สมัยปลายรัชกาลที่ 5 รวมอายุวังยะหริ่งจนถึงปัจจุบันได้ 124 ปี ก่อนที่ท่านจะสร้างวังท่านได้รับสามวัฒนธรรม คือ ยุโรป มลายู และอินโดนีเซีย มอบหมายให้ช่างเชื้อสายจีนจากรุงเทพมาสร้างวังแห่งนี้จากกรุงเทพ ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 5 ปี
 • สไตล์ยุโรป ได้แก่ กระจกสามสี บันไดขึ้นลง และสวนหย่อมกลางบ้าน
 • อินโดนีเซีย ได้แก่ ลวดลายตรงประตู ช่องลม เป็นรูปดอกไม้ หรือลายทะเล
ตัววังแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ข้างล่างเป็นปูน ข้างบนเป็นไม้ ไม้ที่ใช้เป็นไม้ตะเคียนทอง ตัววังเป็นรูปตัวยู ปัจจุบันด้านหลังเป็นที่พักส่วนตัวของลูกหลาน ส่วนที่รับแขก หรือให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมจะเป็นส่วนของชั้นสองบริเวณด้านหน้า

เมื่อก่อนด้านบนจะเป็นที่อาศัย เป็นที่ตัดสินคดีความ ด้านล่างเป็นที่ทำงาน และเป็นคุกในสมัยก่อน

โดยพระยาพิพิธเสนามาตย์ หรือ นิโวะ มีลูก 6 คน
 1. พระยาพิพิธภักดี เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนที่ 11
 2. ตวนกูรไซนับ เป็นฝั่งของคนยามู สายเจะโบ๊ะ สายแกะมา
 3. ตวนกูรบือเซาะ คุณแม่ของคนขายขนมโบว์อิสตานา
 4. ตวนกูรบาราเฮง หรือนายบันเทิง อับดุลบุตร ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณทวีศักดิ์ คุณเบญจะ คุณบรรจง คุณศรีสมร อับดุลบุตร หรือเป็นคุณปู่ของพี่อูม ข้าวผัดปู
 5. ตวนกูรเยาะ คุณแม่ของนายกยะหริ่ง
 6. นายพะยงค์ หรือตวนกูรมะหะหมัด
แต่คนที่อาศัยอยู่ที่วังยะหริ่งคือ ลูกของพระยาพิพิธภักดี
 1. มีภรรยาคนแรกคือ นิเยาะ มาจากตรังกานู มีลูก 1 คน คือ ตวนกูรอิสมาแอ เสียชีวิตแล้ว
 2. ภรรยาคนที่สอง คือ ตวนกูรซง ลูกหลานวังสายบุรี มีลูก 1 คน คือ ตวนกูรอับดุลฮามิด หรือ นายมานพ พิพิธภักดี ซึ่งเป็นคุณพ่อของเจ้าหญิงรัฐกลันตัน 
 3. ภรรยาคนที่สาม คือ คุณยายสวัสดิ์ พิพิธภักดี ยังมีชีวิตอยู่ อายุ 97 ปี มีลูกด้วยกัน 4 คน คือ 1) คุณไวโรจน์ พิพิธภักดี อดีต ส.ส.จังหวัดปัตตานี 2) คุณวรภา สมุทรโคจร 3) คุณหญิงรุจิรา เดชอุดม ภรรยาของพลเอกณรงค์ เดชอุดม อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 โดยคุณหญิงรุจิรา เป็นเจ้าของเค้าโครงเรื่อง ลายมัสยา โดยคุณพนมเทียน ผู้แต่งเป็นเพื่อนกับพระยาพิพิธภักดี และ 4) คุณวัฒนาวิไล อับดุลบุตร ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทผลิตเห็ดหลินจือ
ปัจจุบันวังยะหริ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลาน มีสองครอบครัวที่อาศัยอยู๋คือ ครอบครัวของคุณหญิงรุจิรา และคุณวัฒนาวิไล กรมศิลป์เคยขอให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน แต่ครอบครัวไม่ขอขึ้นทะเบียน เนื่องจากจะไม่สามารถอาศัยอยู่ในนี้ได้

โดยในปัจจุบัน วังยะหริ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแล้ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้น มีการเก็บค่าเข้าคนละ 20 บาท เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ ปิดพักกลางวันหนึ่งชั่วโมง 

ไม่มีความคิดเห็น: